Login
GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren,
tirsdag d. 12. marts. 2024 kl. 19.00 på Bisseruplejren

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag. 
  5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år
  8. Eventuelt.

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 må indsendes skriftligt til foreningen Bisseruplejrens formand Jørn Frederiksen på formand@bisseruplejren.dk, senest 2 uger før generalforsamlingen.

Såfremt der ikke indkommer forslag fra medlemmerne, er dette den endelige dagsorden.